Cenová nabídka

Cenová nabídka

PRESSBETON - imitace dřevěné podlahy

Protože se ceny betonu v různých regionech České republiky značně liší, kalkuluje se cena na každou zakázku individuálně, přesně podle vstupních nákladů, jako je cena betonu z nejbližší betonárky a jeho doprava na místo zakázky, případně nutnost použití pumpy na beton nebo jiných nestandardních zařízení a cena této služby v místě. Zvolený vzor tisku ani barva povrchu (ze standardního vzorníku) cenu neovlivňují.