Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Zatímco bychom neměli odvahu tvrdit, že dokážeme předem zodpovědět každou možnou otázku ze všech trhů světa, můžeme nabídnout značné množství zkušeností z presentace PRESSBETONU v řadě států. z těchto zkušeností jsme si vědomi toho, že každý trh vytváří své vlastní specifické otázky dané jedinečností místních podmínek klimatických, ekonomických nebo geografických, jistý okruh dotazů se však vyskytuje vždy a všude a to jsou právě ty, které se Vám pokusíme zodpovědět v této části.

Bautech - PRESSBETON - terasa

 


Proč jsme doposud o PRESSBETONU neslyšeli?

Produkt na dnešní úrovni je zde teprve necelých 15 let i když sám jeho původ sahá v různých variantách až do padesátých let 20.století.

 


Vrstva CSH (barevného tvrdidla) se v bloku zdá velmi tenká - pouze 1 mm. Určitě se neobrousí?

Tvrdidlo (CSH) je vyvinuto tak, že má zvláště vysoký stupeň odolnosti proti oděru. Váže se na beton a vytváří povrchovou část betonového bloku. Rovněž sealer je vytvořen výhradně pro použití na PRESSBETON a vsakuje do jeho plochy tak, že se stává nedílnou součástí struktury PRESSBETONU - velmi odolná směs akrylátu v sealeru zajišťuje další ochranu povrchu.

 


Jakou má PRESSBETON životnost ?

PRESSBETON je vytvořen pro nelimitovanou životnost. Beton je ve stavebnictví používán tak široce pro svoji pevnost a životnost. Zušlechtěný charakter naší betonové směsi spolu s objemem PRESSBETONOVÝCH přísad znamenají, že zde není specificky omezená životnost výrobku. Zde není specificky omezena živost výrobku. A životnost PRESSBETONU je tedy srovnatelná nebo díky impregnaci povrchu delší, než u jiných betonových výrobků.

 

Bautech - PRESSBETON - terasa

Obrousí se sealerová vrstva vždy tak, že je třeba ji obnovit?

Je nepravděpodobné, že by kdy povrch potřeboval celkové přesealerování. Při malém až středním provozu (provozem míníme chůzi a jízdu po povrchu) to může být až 5 let i déle, nežli bude třeba nový nástřik LSS (běžným sealerem). Při velkém provozu bude vhodné opakovat nástřik LSS po 12 až 18 měsících a při extrémně provozovaném povrchu je dobré opakovat nástřik LSS každoročně aby se tak trvale uchovával perfektní vzhled plochy, jež při tomto intervalu údržby bude vypadat stále jako nová.

 


Bledne během let barva PRESSBETONU působením slunce (UV paprsků)?

Na rozdíl od jiných typů dláždění (např. dlažby) obsahuje PRESSBETON pigmenty 100% stabilní proti UV záření, které tudíž neblednou ani nemění časem barvu. V případě potřeby doplnit vyříznutou část nebo přidat další plochu je možné dosáhnout bez potíží stejné barvy. (Je vhodné zaznamenávat si přesné číselné označení použitého CSH s číslem šarže - malý štítek na pytli - pro snadnou orientaci při požadavku na dobetonování stávající plochy ve stejném odstínu.)

 


Máme velmi chladné zimy s teplotami až -20oC i méně, které mohou trvat i několik měsíců, vydrží to PRESSBETON?

To, co poškozuje běžné betonové povrchy nejsou extrémně nízké teploty, ale přechod teploty přes nulový stupeň Celsia t.j. střídání teplot plus a minus, cyklus mrznutí a tání. PRESSBETON obsahuje zvláštní přísady, které zajišťují jeho odolnost proti tomuto efektu a zkoušky prokázaly, že se téměř nesnižuje jeho pevnost ani při vystavení 50 mrazovým cyklům jen 28 dní starého betonu.

 


Naše místní služby používají během zimy posypové soli - nepoškodí to PRESSBETON?

PRESSBETON nebude běžnou koncentrací těchto prostředků poškozen. Pro místa s předpokládanou vyšší koncentrací rozmrazovacích solí doporučujeme použít vysoce odolný sealer a tuto plochu častěji ošetřovat (snižovat koncentraci soli, obnovovat sealer).

 


Slyšel jsem, že pro beton poblíž mořského pobřeží, který se dostává do kontaktu s mořskou vodou je třeba zvláštních opatření. Je možné na takováto místa položit PRESSBETON?

Ano, pH faktor mořské vody se pohybuje od 7,5 do 8,4, průměrná hodnota v rovnováze s atmosférickým CO2 je 8,2. Zatímco takovéto hodnoty pH jsou považovány za agresivní pro Portlandský cement, nejsou takové výjimečně, a i když zde není pochyb, že vystavení betonu uvedené úrovni kyselosti by způsobilo narušení povrchu, je proti tomu možná ochrana. Klíčem životnosti betonu je jeho nenasákavost. PRESSBETON má extrémně nízkou úroveň nasákavosti díky tvrdidlu (CSH) a sealeru (LSS), které vytvářejí účinnou překážku vstupu jakýchkoli látek. Jeho schopnost odolávat všem typům prasklin, které se často vyskytují u ostatních cementových výrobků, dále významně přispívá k vysokému stupni této odolnosti.

 


Bautech - PRESSBETON - veřejná ploch - ulice ve městě Anglie

Poškodí se povrch PRESSBETONU benzínem nebo naftou?

LSS - sealer je vysoce odolný běžným koncentracím benzínu nebo nafty, jaké mohou odkápnout z aut, autobusů apod. Pokud je PRESSBETON instalován pro benzínovou stanici - obslužný prostor čerpadla (velmi žádané použití PB), doporučujeme prostor kolem čerpadel, kde je rozlití ropných látek nejčastější, nastříkat naším speciálním Petrol Resistant Sealer - sealerem odolným ropným látkám. Tento sealer je testován na dlouhodobou odolnost vysokým koncetracím ropných látek. Je nutný jen pro místa kolem čerpadel, pro všechny ostatní plochy benzínové stanice stačí aplikace běžného sealeru (LSS) normálním způsobem.

 


V naší zemi je velmi silná tendence používat přírodní materiály a materiály nepoškozující životní prostředí. Jak je možné posoudit PRESSBETON z těchto hledisek?

Mysli zeleně, mysli betonově

Kolem betonu přetrvává mnoho předsudků a nepochopení. Vyjasněme si skutečnosti:

JAK JEŠTĚ VÍC BY MOHL BÝT PRESSBETON PŘÍRODĚ PŘÁTELSKÝ?

 


Mám už betonovou plochu a chtěl bych zde raději PRESSBETON, je možné jej položit v tenké vrstvě na stávající beton?

PRESSBETON se dá položit na stávající betonovou plochu, jenže jsou zde stále četná ALE a JESTLI a lze to posoudit jen případ od případu.

Především, stávající plocha musí být naprosto "zdravá", t.j. bez trhlin a propadů. Každá větší prasklina v původní ploše se projeví na nově nanesené betonové vrstvě přesně ve stejném místě. Rovněž tak 5 cm vrstva položená na 10 cm stávající betonovou vrstvu nebude mít pevnost 15 cm bloku betonu a bude mít tendenci se zvlnit. Po léta se používala latexová lepidla, která to měla napravovat, ale nedávné zkoušky dělané v USA prokázaly, že spíše než zvyšování pevnosti spoje, vlastně tyto prostředky ubírají z přirozené schopnosti vzájemného spojení kolem 68% po 28 dnech a 74% po 90 dnech.

Tyto zkoušky také prokázaly, že agresivní zdrsňování stávající plochy mechanickými prostředky za účelem vzájemného zachycení se dvou bloků do sebe, má ve skutečnosti za následek narušení celku a mikrotrhliny uvnitř desky, které spíše snižují než zvyšují smykovou hodnotu.

Posledním mýtem, který tyto zkoušky vyvrátily je, že je pro vzájemné spojení dvou vrstev betonu příznivé dobře namočit starý betonový povrch před položením nové vrstvy. Zkoušky prokázaly, že smyková pevnost betonu udržovaného v mokru po dobu 18 hodin byla vlastně o 19% nižší, než beton udržovaný v suchu po 62 dní.

Většina prasklin ve stávající betonové ploše se dá opravit použitím epoxydových náplní a nářadím pro vyplňování prasklin, je to ovšem práce velmi zdlouhavá a drahá. v zájmu pevnosti v ohybu nemůžeme být spokojeni se žádnou standardní vrstvou slabší než 8 cm pokud má odolat tíze aut nebo ostatních dopravních prostředků, a to ani kdyby tato slabší vrstva měla být vyztužena armováním. Přestože PRESSBETON má mnohem více schopností než běžný beton, včetně výrazně zvýšeného stupně oděruvzdornosti, tlakové odolnosti a nízké nasákavosti, tažné a ohybové vlastnosti našeho betonového bloku nejsou technologií PRESSBETON ovlivněny. Takže abychom mohli garantovat 100% kvalitu výsledku dáme ve většině případů přednost položení zcela nového betonu, než abychom přikládali vrstvy, zváště pak velmi tenké, na stávající beton.

 


MFR znamená "Monofilní zpevňující vlákna", znamená to, že FIBRIN může v PRESSBETONU nahradit armování?

Fibrin přidává betonové směsi určitou míru pevnosti v tahu, ale je to asi jen 4%-6%. Takže nemůže být považován za náhradu armovacího železa v bloku PRESSBETONU.

 


Dá se PRESSBETON pokládat i za velmi chladného počasí?

Při jednom zaškolování (v interiéru) během zimních měsíců nám zbylo velmi mnoho betonu a proto jsme se rozhodli instalovat plochu také venku při teplotě -17oC. Beton jsme položili v 15:00 odpoledne a zakryli plsťovou izolací, natisknut byl v 7:00 následujícího dne - tato plocha je nyní podlahou skladu, je dodnes na místě a nepoškozená.

Toto je ovšem poněkud extrémní příklad - teplota -10oC a nižší je bodem, kdy cement přestává hydratovat (absorbovat vlhkost) a nedosahuje nárůstu pevnosti.

Betonování při velmi nízkých, dokonce mínusových, teplotách je možné, ale z mnoha technických a praktických hledisek není žádoucí. Je to také velmi nákladné protože je zapotřebí vysokého obsahu cementu, voda do směsi se musí ohřívat a její obsah je nutno snížit na minimum za cenu její náhrady zvláčňujícími přísadami.

Beton pak bude nejspíš vyžadovat další péči, jako udržování teploty na hranici, kdy ještě probíhá hydratace, do směsi je třeba přidat i přísady urychlující tuhnutí a budeme potřebovat izolační přikrytí povrchu pro ochranu před mrazem

Cementové mléko bude mrznout a když odtaje, zanechá v mikrostruktuře velké kapilární dutiny, což betonový blok uvnitř zeslabí. Znesnadní se také odhad rychlosti tuhnutí a optimální doby pro začátek tisknutí a času, který máme na provedení kvalitního vtisku.

Takovéto podmínky jsou rovněž velmi nepříjemné pro pracovní tým, kombinace všech takových okolností velmi snižuje šance na odvedení prvotřídní práce.

Nejlépe je se provádění PRESSBETONU za takovýchto podmínek vyhnout.

 


Co se stane, když je třeba získat přístup k potrubí nebo sítím pod povrchem?

Pochopitelně se zdá, že by na takovém místě bylo snažší vyjmout jen kachle nebo bloky zámkové dlažby, provést potřebné práce na sítích a znovu položit vyjmuté dlaždice. PRESSBETON je v tomto případě třeba řezat nebo rozbít a vyjmutý materiál se vždy nedá zase položit zpět.

Taková místa jsme my i někteří naši vynalézaví kontraktoři řešili pokládáním předem odlitých panelů (bloků). Je ovšem důležité zdůraznit, že každá vytlučená část PRESSBETONU se dá snadno dobetonovat a dotisknout a že je takovéto místo pouhým pohledem nerozeznatelné protože barva PRESSBETONU je 100% odolná UV záření takže nebledne a nová ploška, je-li provedena stejným CSH, má stejný odstín barvy jako plocha původní. Čas potřebný na dobetonování je kratší, než kdyby se stejná plocha měla dláždit a výsledek je dle našich zkušeností vždy lepší. Je ovšem třeba přiznat, že náklady na nový materiál jsou trochu vyšší, ale jsou vyváženy jednoduchostí a rychlostí práce (t.j. nižšími náklady na pracnost opravy). Není pochyb o tom, že pokud se jedná o místo s předpokladem častých výkopových prací (i když s moderními potrubními materiály a možnostmi technologií podzemních prací jako jsou "Krtci", je těžké si představit proč by někdo měl zpevněné povrchy bourat) je řešením uložení plastového tunelu pro všechny sítě nebo použití výše zmíněných bloků PRESSBETONU.

 

Bautech - PRESSBETON - terasa

Věříme, že jsme Vám poskytli informace k některým základním otázkám týkajícím se PRESSBETONU. Jsme Vám i nadále k dispozici pro veškeré další otázky nebo pro podrobnější objasnění problémů zde již zmíněných.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.