Technologický postup

Technologický postup

Obvyklým způsobem položená betonová směs požadované tloušťky se zarovná stahovací latí. Povrch zpracujeme mechanickým rotačním dvojválcem, abychom vytáhli cementové mléko.

BRESSBETON postup - pokládka betonu a základní srovnání plochy PRESSBETON postup - vytahování cementového mléka


Plochu zahladíme srovnávacím hladítkem a zasypeme práškovým barevným tvrdidlem (2,5 kg/m2). Tvrdidlo do plochy zapracujeme srovnávacím hladítkem a následně “zagletujeme” velkým plošným hladítkem.

PRESSBETON postup - srovnání povrchu PRESSBETON postup - vyhlazení povrchu - gletování


Takto upravený povrch betonové desky necháme zavadnout a když je povrch dostatečně pružný, začínáme tisknout zvolený vzor pokládáním reliéfních pryžových matric na plochu. Před položením matrice na plochu průběžně zasypáváme povrch barevným oddělovacím prostředkem, aby se matrice nepřilepila. Tento “pudr” také zanechává v ploše sekunární zabarvení povrchu, především ve spárách a zlomech reliéfu a rovněž udržuje vlhkost betonové desky tím, že brání rychlému vysychání povrchem.

Tištění reliéfu probíhá postupným kladením soupravy 6-ti pryžových matric jedné za druhou jako například skládačka “puzzle”.

BRESSBETON postup - tištění reliefu 1 PRESSBETON postup - tištění reliefu 2


Druhý den vymyjeme tlakovou vodou s povrchu oddělovací prostředek (“pudr”) a nařežeme dilatační spáry. Plochu necháme dobře, 1 až 2 dny, nejlépe však několik dnů, vyschnout.

BRESSBETON postup - vymývání oddělovacího prostředu (pudru)


Na dokonale suchý a prachu zbavený povrch nasříkáme postupně dvě vrstvy bezbarvého uzavíracího "laku" (sealeru). První nástřik vsákne do povrchu betonu a druhá vrstva zůstává na povrchu, který je takto uzavřen proti násaku vody a jiných nežádoucích látek (oleje, benzín apod.). Dilatační spáry zatáhneme tmelem.

BRESSBETON postup - závěrečný nástřik sealeru