V projektování

PRESSBETON - v projektování

Pro projekční návrhy zpevněných povrchů technologií PRESSBETON se řídíme obecně platnými pravidly betonování ploch. PRESSBETON je pouze práškovým barevným tvrdidlem a tiskem reliéfu zušlechtěný povrch betonové desky položené obvyklým způsobem. (Směs B20 konstrukční + přísady: fibrinové vlákno a provdušňovací prostředek.)

Tloušťka vrstvy betonu a typ podloží jsou tedy odvislé od požadavku zatěžování plochy (včetně armování) a dle stejných pravidel řežeme taktéž dilatační spáry (po 20 m2 či polích s poměrem stran 1:2). Pochůzná plocha má tloušťku 8 cm, pojízná od 10 cm výše (dle požadovaného zatížení).

Okrajové hrany PRESSBETONového monolitu je možné zaoblit a zapustit do terénu bez použití obrubníků. Tvar zpevněné plochy je možné jakkoliv přizpůsobit požadavkům projektu do oblouků, úhlů, oválů a podobně, což je výhodné zejména v okolí bazénů.

Použití povrchů PRESSBETON je běžné pro příjezdové cesty k RD, hotelům a restauracím, plochy parkovišť, autobusové zastávky, čerpací stanice, parkové stezky, hřiště, interiéry autosalónů, vináren, sklípků, dílen a garáží, zahradní restaurace, pěší zóny a okolí stylových a historických budov.

V případě krytů šachet nebo míst s nutností přístupu pod povrch je možné vytvořit vyjímatelný panel.


Protokol o výsledku zkoušek betonu pro technologii BRESSBETON. Obsahuje i příslušná osvědčení.


Brusel (Belgie) - PRESSBETON na chodnících i vozovce